ads

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Permohonan Skim Pinjaman Yuran Pengajian Luar Negara (SPYPLN) JPA Sesi 2/2013

Skim Pinjaman Yuran Pengajian Luar Negara (SPYPLN) Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Sesi 2/2013 ditawarkan bagi meringankan beban kewangan pelajar-pelajar persendirian di luar negara yang sedang melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Pertama, tertakluk kepada syarat dan kriteria yang tertentu.

Kemudahan SPYPLN JPA ini adalah berkonsepkan cost sharing di mana JPA akan membiayai yuran pengajian sahaja tertakluk kepada jumlah maksimum sebanyak RM 250,000.00 seorang bagi Program Pinjaman Khas Perubatan dan maksimum RM 200,000.00 seorang bagi Program Pinjaman Biasa. Had ini ditetapkan agar tidak membebankan pelajar-pelajar untuk membuat bayaran balik selepas tamat pengajian nanti.

Tarikh tutup: 18 Ogos 2013
Skim Pinjaman Yuran Pengajian Luar Negara (SPYPLN) Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Sesi 2/2013

Jenis-jenis Pinjaman:
[BUKA] Pinjaman Khas Perubatan [TUTUP] Pinjaman Khas Perubatan
Pinjaman ini ditawarkan kepada pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian dalam Bidang-Bidang Kritikal iaitu bidang Perubatan dan Pergigian. Pelajar-pelajar yang mendapat kemudahan pinjaman ini boleh dikecualikan daripada membayar balik pinjaman tersebut sekiranya pelajar dilantik dan bersetuju mengikat kontrak untuk berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia selama 10 tahun selepas menamatkan pengajian dengan jayanya.

[BUKA] Pinjaman Biasa [TUTUP] Pinjaman Biasa
Pinjaman ini ditawarkan kepada pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian dalam Bidang-Bidang Keutamaan dan Bidang-Bidang Lain seperti yang dinyatakan di bawah . Pelajar-pelajar yang mendapat kemudahan pinjaman ini dikehendaki untuk membayar balik keseluruhan jumlah pinjaman selepas menamatkan pengajian.

Bidang-Bidang Keutamaan:
 • Farmasi
 • Sains Veterinar
 • Sains dan Teknologi (KECUALI Sains Komputer dan Teknologi Maklumat)
 • Kejuruteraan (KECUALI Elektrikal & Elektronik, Mekanikal dan Awam)
 • Senibina/ RIBA Part II
 • Perakaunan
Bidang-Bidang Lain (Sains Sosial & Sastera Ikhtisas):
 • Undang-undang
 • Ekonomi
 • Kewangan / Perbankan / Pemasaran / Perniagaan Antarabangsa
 • Perhubungan Antarabangsa
 • Komunikasi


Kursus-kursus yang ditaja hanya terdiri daripada kursus-kursus yang telah diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia sahaja. Semakan pengiktirafan boleh dibuat melalui Portal JPA di laman sesawang http://pengiktirafan.jpa.gov.my/.

Syarat Kelayakan:
 • Warganegara Malaysia;
 • Berumur di bawah 25 tahun pada 1 Januari pada tahun semasa permohonan dibuat;
 • Belum mempunyai Ijazah Pertama;
 • Ibu/ bapa/ adik-beradik/ pelajar bukan merupakan peminjam/ penjamin tegar kepada mana-mana skim pinjaman/ biasiswa Kerajaan;
 • Ibu/ bapa/ adik-beradik/ pelajar tidak mempunyai tunggakan bayaran balik pinjaman dan tidak disenarai hitamkan dalam mana-mana skim pinjaman Kerajaan;
 • Ibu/ bapa/ adik-beradik/ pelajar tidak pernah melanggar mana-mana kontrak biasiswa Kerajaan;
 • Hanya seorang daripada ahli keluarga sahaja yang layak mendapat pinjaman pada satu-satu masa. Permohonan ahli keluarga yang lain hanya akan dipertimbangkan selepas peminjam sebelumnya telah membuat bayaran balik pinjaman sekurang-kurangnya 6 bulan; dan
 • Bagi program berkembar, pinjaman hanya diberikan untuk tempoh pengajian di luar negara sahaja.
Cara Memohon:
 • Permohonan hendaklah dibuat secara online di ePermohonan – Sistem Permohoan Program Tajaan JPA melalui Portal JPA (www.jpa.gov.my) atau Portal eSILA (http://esilav2.jpa.gov.my) dan disusuli dengan penghantaran dokumen-dokumen sokongan;
 • Penghantaran dokumen-dokumen sokongan (hardcopy) hendaklah sampai ke JPA selewat-lewatnya 30 Ogos 2013;
 • Sila muat-turun Garis Panduan Permohonan Pinjaman Sesi 2/2013 untuk senarai dokumen sokongan yang perlu disertakan.
Keputusan permohonan sesi 2/2013 dijangka akan dimaklumkan secara online di Portal eSILA pada 25 Oktober 2013.

Untuk sebarang pertanyaan mengenai permohonan Skim Pinjaman Yuran Pengajian Luar di Negara, sila berhubung dengan alamat berikut:

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Aras 5, Blok C1, Kompleks C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62510 Putrajaya
(u.p.: Unit Penawaran Latihan Sebelum Perkhidmatan)
No. Tel: 03-8885 3892/ 3562/ 3564/ 3489 | No. Faks: 03-8889 2640
Emel : penawaranlsp@jpa.gov.mySumber: Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Tajaan Biasiswa Perubatan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Universiti Perdana

Tajaan Biasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Untuk Pelajar Perubatan ditawarkan kepada pelajar warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengikuti Program Ijazah Perubatan Perdana University Graduate School of Medicine (PUGSOM) dan Program Perdana University - Royal College Of Surgeons In Ireland (PU-RCSI) untuk sesi pengajian September 2013 di Universiti Perdana.

PUGSOM merupakan program penajaan bagi pelajar lepasan Ijazah Sarjana Muda Sains (dengan kolaborasi John Hopkins University School of Medicine), manakala program PU-RCSI adalah bagi pelajar lepasan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)/ Matrikulasi/ Asasi/ A-Level/ Australian Matriculation (AUSMAT)/ International Baccalaureate (IB) dan yang setara dengannya (dengan kolaborasi Royal College of Surgeons in Ireland).

Tarikh tutup: 17 Mei 2013
  Permohonan Penajaan Pelajar Perubatan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Ke Universiti Perdana (UP) Bagi Tahun 2013

Syarat Kelayakan Asas:
Setiap pemohon disyaratkan untuk mendapat tempat pengajian dalam bidang yang ditetapkan di UP terlebih dahulu sebelum ditawarkan penajaan oleh JPA.

Syarat-syarat asas permohonan bagi program perubatan PUGSOM dan PU-RCSI adalah seperti berikut:
 • Warganegara Malaysia;
 • Umur tidak melebihi 25 tahun (PUGSOM) atau 20 tahun (PU-RCSI) pada 1 Januari 2013;
 • Memiliki Sijil Penuh bagi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) untuk melayakkan lantikan ke perkhidmatan awam termasuk kepujian dalam Bahasa Malaysia dan Ujian Lisan pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
 • Mempunyai kesihatan yang baik dan tidak mengidap penyakit-penyakit kritikal seperti Hepatitis, AIDS, HIV dan sebagainya.
Syarat Kelayakan Akademik Tajaan JPA Program Ijazah Perubatan Perdana University Graduate School of Medicine (PUGSOM) (Program 4 tahun bagi kemasukan lepasan Ijazah Sarjana Muda Sains):
Syarat kemasukan khusus yang ditetapkan bagi Program PUGSOM adalah seperti berikut:
 • Kelas Kedua Atas atau PNGK 3.50 dan ke atas atau yang setara di peringkat Ijazah Pertama di dalam bidang Sains. Keutamaan kepada calon yang mengikuti pengajian dalam tiga (3) dari mana-mana mata pelajaran berikut:
  • Matematik;
  • Kimia;
  • Biologi;
  • Fizik.
 • Mahir dalam penggunaan perisian komputer;
 • Lulus Medical College Admission Test (MCAT);
 • Memenuhi syarat ujian Bahasa Inggeris seperti berikut:
  • Sekurang-kurangnya Band 4 bagi Malaysian University English Test (MUET); atau
  • Markah minima Test of English as a Foreign Language (TOEFL) seperti berikut:
   • 550 mata bagi ujian bertulis; atau
   • 230 mata bagi ujian melalui komputer ; atau
   • 92 mata bagi ujian berdasarkan Internet Based Test (iBT); atau
  • Sekurang-kurangnya Band 6.5 untuk ujian International English Language Test System (IELTS).
 • Syarat-syarat tambahan lain yang diluluskan oleh pihak berkuasa yang berkenaan dari semasa ke semasa.
 • Berjaya dalam sesi temu duga oleh Jawatankuasa Kemasukan Pelajar yang dianggotai oleh JHUSOM, Universiti Perdana (UP) dan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) selaku wakil Kerajaan Malaysia.
Syarat Kelayakan Akademik Tajaan JPA Program Ijazah Perubatan Perdana University - Royal College of Surgeons in Ireland (PU-RCSI) (Program 5 tahun bagi kemasukan lepasan STPM/ Matrikulasi/ Asasi/A-Level /AUSMAT/ IB):
Syarat kemasukan khusus yang ditetapkan bagi Program PU-RCSI adalah seperti berikut:
 • Sekurang-kurangnya 1 A dan 2 B+ atau minimum 12 mata bagi peperiksaan A-Levels dengan keutamaan kepada calon yang mengikuti pengajian dalam tiga (3) dari mana-mana mata pelajaran berikut:
  • Matematik;
  • Kimia;
  • Biologi;
  • Fizik.
 • Sekurang-kurangnya 1 A dan 2 B+ bagi peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan PNGK 3.50 dan ke atas, keutamaan kepada calon yang mengikuti pengajian dalam tiga (3) dari mana-mana mata pelajaran berikut:
  • Matematik;
  • Kimia;
  • Biologi;
  • Fizik.
 • Sekurang-kurangnya Tertiary Entrance Rank (TER) 90 bagi program Australian Matriculation (AUSMAT);
 • Sekurang-kurangnya 33 mata (tidak termasuk mata bonus) bagi program International Baccalaureate (IB).
 • Sekurang-kurangnya PNGK 3.5 dan ke atas bagi program Matrikulasi di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), keutamaan kepada calon yang mengikuti pengajian dalam empat (4) dari mana-mana mata pelajaran berikut:
  • Bahasa Inggeris;
  • Matematik;
  • Kimia;
  • Biologi;
  • Fizik.
 • Memenuhi syarat ujian Bahasa Inggeris seperti berikut:
  • Sekurang-kurangnya Band 4 bagi Malaysian University English Test (MUET); atau
  • Markah minima Test of English as a Foreign Language (TOEFL) seperti berikut:
   • 550 mata bagi ujian bertulis; atau
   • 230 mata bagi ujian melalui komputer; atau
   • 92 mata bagi ujian berdasarkan Internet Based Test (iBT); atau
  • Sekurang-kurangnya Band 6.5 untuk ujian International English Language Test System (IELTS).
 • Syarat-syarat tambahan lain yang diluluskan oleh pihak berkuasa yang berkenaan dari semasa ke semasa.
 • Berjaya dalam sesi temu duga oleh Jawatankuasa Kemasukan Pelajar yang dianggotai oleh RCSI, Universiti Perdana (UP) dan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) selaku wakil Kerajaan Malaysia.
Cara Memohon:
 • Permohonan Penajaan Pelajar Perubatan JPA ke Universiti Perdana boleh dibuat secara atas talian (online) sepenuhnya di http://esilav2.jpa.gov.my/online_progs/uperdana/. Permohonan adalah percuma.
 • Pemohon hendaklah mendaftar kata laluan terlebih dahulu sebelum boleh memohon secara atas talian (online).
 • Pemohon hendaklah membaca dan memahami kesemua panduan dan syarat-syarat yang ada disediakan terlebih dahulu sebelum membuat permohonan.
 • Walau bagaimanapun, saudara / saudari adalah dipohon untuk melayari laman sesawang http://www.perdanauniversity.edu.my bagi tujuan permohonan kemasukan ke UP.
 • Tarikh tutup adalah pada 17 Mei 2013.
Pertanyaan mengenai program tajaan boleh dibuat dengan menghubungi talian 03-8885 3436 / 3560 / 3562 / 3564 / 3892 pada setiap hari bekerja mulai jam 8:30 pagi hingga 5:00 petang atau e-mel di alamat penawaranlsp@jpa.gov.my.


Sumber: Portal Rasmi Pembangunan Modal Insan (eSILA) Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

Tajaan Biasiswa Khas JPA 2013 Ijazah Luar Negara

PERMOHONAN TAJAAN JPA TAHUN 2013 KEPADA PELAJAR LEPASAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 DI BAWAH PROGRAM KHAS (JERMAN, PERANCIS, JEPUN DAN KOREA)

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) menawarkan Biasiswa Khas 2013 untuk Ijazah Luar Negara kepada pelajar cemerlang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan ke negara Jepun, Korea, Perancis dan Jerman di peringkat Ijazah Pertama mulai 25 Mac 2013 (Isnin) Jam 5:00 petang sehingga 1 April 2013 (Isnin).

Permohonan adalah dipelawa daripada calon-calon yang menduduki SPM pada tahun 2012 bagi kali pertama untuk mendapatkan tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bagi mengikuti pengajian di luar negara. Calon-calon yang berjaya dipilih bagi program luar negara dikehendaki mengikuti kursus persediaan di kolej-kolej yang ditetapkan di dalam negara sebelum mengikuti pengajian di luar negara.

Tarikh tutup: 1 April 2013
PERMOHONAN TAJAAN JPA TAHUN 2013 KEPADA PELAJAR LEPASAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 DI BAWAH PROGRAM KHAS (JERMAN, PERANCIS, JEPUN DAN KOREA)
Syarat Kelayakan:
Cara Memohon:
 • Pelajar perlu mengemukakan permohonan secara dalam talian (on-line) melalui Sistem ePermohonan Biasiswa Tajaan JPA mulai 25 Mac 2013;
 • Calon-calon dikehendaki menyemak maklumat terkini mengenai permohonan melalui laman web http://esilav2.jpa.gov.my untuk mengetahui keputusan panggilan temu duga JPA pada 12 April 2013;
 • Temu duga dan Student Assessment Center (SAC) JPA akan dijalankan di beberapa pusat di seluruh negara mulai 23 hingga 26 April 2013; dan
 • Kriteria pemilihan adalah berdasarkan 4 kategori dengan mengambil kira faktor ko-kurikulum, latar belakang sosioekonomi keluarga, temu duga dan sesi pemilihan khas di bawah Student Assessment Centre (SAC);
Pertanyaan mengenai program tajaan JPA boleh dibuat dengan menghubungi talian 03-8885 3704 (10 talian), pada setiap hari mulai jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang atau e-mel di alamat penawaranlsp@jpa.gov.my.

Calon-calon hendaklah sentiasa melayari laman sesawang http://www.jpa.gov.my dan http://esilav2.jpa.gov.my dari semasa ke semasa untuk mengetahui perkembangan dan pengumuman terkini mengenai permohonan Program Khas JPA tahun 2013.


Sumber: Portal Rasmi Pembangunan Modal Insan (eSILA) Jabatan Perkhidmatan Awam

Tawaran Biasiswa Tajaan Kerajaan Jepun 2013 (Monbukagakusho:MEXT) Ijazah Lanjutan

Kedutaan Jepun di Malaysia dengan sukacitanya mengumumkan bahawa Biasiswa Tajaan Kerajaan Jepun 2013 (Monbukagakusho:MEXT) bagi tahun akedamik 2014 untuk program Ijazah Lanjutan (Postgraduate) telah dibuka untuk permohonan mulai 19 Mac 2013 hingga 5 April 2013.

Rakyat Malaysia yang berkelayakan yang ingin melanjutkan pelajaran mereka di Jepun adalah dipelawa untuk memohon. Semasa tempoh biasiswa, elaun bulanan anggaran sebanyak 143,000 yen (ang. RM4,700) akan diberikan kepada penerima biasiswa Ijazah Lanjutan (jumlah adalah tertakluk kepada perubahan). Yuran untuk peperiksaan kemasukan universiti, matrikulasi dan tuisyen di universiti adalah dikecualikan. Tiket kapal terbang pergi-balik juga disediakan.

Tarikh tutup: 5 April 2013
Tawaran BIASISWA TAJAAN KERAJAAN JEPUN 2014 (MONBUKAGAKUSHO : MEXT) PERINGKAT IJAZAH LANJUTAN
Syarat Kelayakan:
 • Berumur di bawah 35 tahun pada 1 April 2014 (dilahirkan pada atau selepas 2 April 1979);
 • Mempunyai Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Sarjana (minimum CGPA 3.4) dan mempunyai 16 tahun pendidikan formal; dan
 • Mahir dalam Bahasa Inggeris dan berkebolehan untuk belajar Bahasa Jepun.
Bagi calon-calon bukan kakitangan Kerajaan, perlu memenuhi syarat kelayakan yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur (Monbukagakusho : MEXT).

Bagi calon-calon kakitangan Kerajaan, perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak penganjur (Monbukagakusho : MEXT) dan juga memenuhi syarat-syarat Cuti Belajar yang telah ditetapkan seperti berikut :
 • Berkhidmat secara tetap;
 • Telah disahkan dalam skim perkhidmatan semasa pada tarikh tutup permohonan;
 • Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Gred 41 ke atas);
 • Umur tidak melebihi 35 tahun pada tarikh kursus bermula (1 April 2014);
 • Mempunyai penguasaan Bahasa Inggeris yang baik;
 • Telah mengisytiharkan harta;
 • Mencapai Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) purata minimum 85% bagi tempoh genap 3 tahun kalendar yang terkini berturut-turut (2009, 2010 & 2011 atau 2010, 2011 & 2012);
 • Bersih daripada pertuduhan/tindakan tatatertib dan bebas daripada dakwaan Mahkamah;
 • Tidak tersenarai dalam senarai hitam peminjam skim pinjaman pelajaran JPA;
 • Tiada mengikuti kursus pendek di luar negara dalam tempoh satu tahun kebelakangan atau kursus panjang dalam tempoh dua tahun kebelakangan (dari tarikh permohonan).
Untuk mendapatkan dokumen permohonan dan rujukan, sila dapatkan di Portal Rasmi Jabatan Perkhidmatan Awam.


Sumber: Portal Rasmi Jabatan Perkhidmatan Awam

Skim Pinjaman Yuran Pengajian Luar Negara JPA Sesi 1/2013 Untuk Peringkat Ijazah Pertama

Permohonan Skim Pinjaman Yuran Pengajian Luar Negara Sesi 1/2013 Untuk Peringkat Ijazah Pertama

Kerajaan pada prinsipnya mengalakkan pelajar-pelajar mengikuti pengajian di dalam negara selaras dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan ilmu. Sungguhpun demikian, kerajaan menerima banyak permohonan daripada pelajar-pelajar persendirian yang sedang mengikuti pengajian di luar negara untuk mendapatkan bantuan kewangan. Sehubungan itu, kerajaan meluluskan Skim Pinjaman Yuran Pengajian Di Luar Negara Untuk Peringkat Ijazah Pertama bagi meringankan beban kewangan pelajar-pelajar persendirian di luar negara tertakluk kepada syarat dan kriteria yang tertentu.

Permohonan kemudahan pinjaman ini dibuka dua sesi setahun seperti berikut:
Sesi Pertama - Permohonan dibuka pada 6 Februari dan ditutup pada 28 Februari.
Sesi Kedua - Permohonan kini dibuka bermula 16 Julai sehingga 18 Ogos 2013.
Permohonan Skim Pinjaman Yuran Pengajian Luar Negara Sesi 1/2013 Untuk Peringkat Ijazah Pertama. Tarikh tutup: 28 Februari 2013.
Tarikh tutup: 28 Februari 2013

Syarat Kelayakan:
 • Warganegara Malaysia;
 • Berumur di bawah 25 tahun pada 1 Januari pada tahun semasa permohonan dibuat;
 • Belum mempunyai Ijazah Pertama;
 • Ibu/bapa/adik-beradik/pelajar bukan merupakan peminjam/penjamin tegar kepada mana-mana skim pinjaman/biasiswa kerajaan;
 • Ibu/bapa/adik-beradik/pelajar tidak mempunyai tunggakan bayaran balik pinjaman dan tidak disenaraihitamkan dalam mana-mana skim pinjaman kerajaan;
 • Ibu/bapa/adik-beradik/pelajar tidak pernah melanggar mana-mana kontrak biasiswa kerajaan;
 • Hanya seorang daripada ahli keluarga sahaja yang layak mendapat pinjaman pada satu-satu masa. Permohonan ahli keluarga yang lain hanya akan dipertimbangkan selepas peminjam sebelumnya telah membuat bayaran balik pinjaman sekurang-kurangnya 6 bulan; dan
 • Bagi program berkembar, pinjaman hanya diberikan untuk tempoh pengajian di luar negara sahaja.
Untuk syarat-syarat khusus dan kriteria permohonan, sila muat turun Garis Panduan Skim Pinjaman Yuran Pengajian Di Luar Negara Sesi 1/2013Untuk Peringkat Ijazah Pertama.

Panduan Memohon:
Permohonan program penajaan JPA menggunakan ePermohonan memerlukan pendaftaran akaun pengguna yang boleh dilakukan dengan menekan butang 'Daftar' di Halaman Utama ePermohonan. Pendaftaran akaun ini adalah percuma dan hanya perlu dilakukan sekali sahaja (Single Sign-On) untuk setiap pemohon. Pemohon perlu menggunakan akaun yang sama untuk memohon apa-apa program penajaan yang menggunakan ePermohonan.

Cara Memohon:
 • Permohonan hendaklah dibuat secara online di ePermohonan – Sistem Permohonan Program Tajaan JPA disusuli dengan penghantaran dokumen-dokumen sokongan;
 • Penghantaran dokumen-dokumen sokongan (hardcopy) hendaklah sampai ke JPA sebelum tarikh 13 Mac 2013;
 • Dokumen-dokumen sokongan yang perlu disertakan ialah seperti berikut:
  • a) Slip pengesahan penerimaan permohonan online;
  • b) Salinan Kad Pengenalan (Pelajar, ibubapa/ penjaga dan adik-beradik);
  • c) Salinan Surat Beranak (Pelajar dan ibubapa/ penjaga);
  • d) Salinan Pasport (Pelajar);
  • e) Salinan surat tawaran kemasukan ke universiti/ institusi (Unconditional Offer) dan disertakan maklumat kos yuran pengajian setahun dan sepanjang pengajian;
  • f) Salinan keputusan peperiksaan peringkat Ijazah Pertama untuk tahun-tahun sebelumnya;
  • g) Salinan Sijil STPM/ Matrikulasi/ Asasi/ Diploma /A-Level /IB /TER/Lain-lain yang setaraf;
  • h) Salinan Sijil SPM;
  • i) Salinan "No Objection Certificate (NOC)" daripada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia untuk kursus perubatan dan pergigian sahaja;
  • j) Maklumat pendapatan ibu bapa/ penjaga seperti berikut:
  • Kerajaan: Slip gaji dan Borang EC (penyata pendapatan tahunan) terkini atau Kad Pesara berserta Penyata Pembayaran Pencen terkini.
   Swasta: Slip gaji dan Borang EA (penyata pendapatan tahunan) terkini atau Surat Pengesahan Persaraan.
   Bekerja Sendiri: Borang Pengesahan Pendapatan (boleh dimuat turun di esilav2.jpa.gov.my) dan Borang B (LHDN).
  • k) Salinan bukti bagaimana pemohon dapat menampung kos sara hidup dan lain-lain kos semasa mengikuti pengajian di luar negara. Contoh: salinan buku penyata bank, ASB dan lain-lain.
 • Semua dokumen sokongan mestilah disusun mengikut turutan di atas, dikepilkan (comb-binding) dan disahkan oleh Pegawai Kerajaan dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan dihantar ke alamat seperti berikut:

 • Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
  Bahagian Pembangunan Modal Insan
  Aras 5, Blok C1, Kompleks C
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62510 Putrajaya
  (u.p: Unit Penawaran Latihan Sebelum Perkhidmatan)

 • Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.
Keputusan Permohonan:
Keputusan permohonan sesi 1/2013 akan dimaklumkan secara online di Portal eSILA pada 26 April 2013.

Pertanyaan:
Sebarang pertanyaan mengenai permohonan Skim Pinjaman Yuran Pengajian Luar di Negara boleh dibuat melalui alamat di atas atau dengan menghubungi:

Tel :03-8885 3892/ 3562/ 3564/ 3489
Faks :03-8889 2640
E-mail : penawaranlsp@jpa.gov.my

MAKLUMAN: Semakan keputusan bagi Skim Pinjaman Yuran Pengajian di Luar Negara Sesi 1/2013 boleh dibuat mulai 6 Mei 2013 (Isnin) mulai jam 5.30 petang sehingga 5 Jun 2013 (Rabu).


Sumber: Bahagian Pembangunan Modal Insan JPA
DISCLAIMER: All data and information provided on this blog are for informational purposes only. While every reasonable effort is made to provide the readers with most accurate information, please use your discretion before taking any decision based on the information in this blog as we make no guarantees of any kind. In no event shall the ScholarshipMalaysia.blogspot.com or/and its author be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of or reliance on any such content, goods, or services available on or through any such site or resource. All information are provided on an as-is basis.

Top