ads

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Tawaran Biasiswa New Zealand-ASEAN (NZ-AS) 2014

Tawaran Biasiswa New Zealand-ASEAN (NZ-AS) ditawarkan oleh kerajaan New Zealand di bawah Program Bantuan New Zealand, satu program bantuan antarabangsa dan pembangunan yang diurus oleh Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (Ministry of Foreign Affairs and Trade) New Zealand.

Tawaran biasiswa ini bermatlamat untuk menyokong pembangunan mampan di negara-negara membangun dalam usaha untuk mengurangkan kemiskinan dan menyumbang kepada dunia yang lebih selamat, adil dan makmur dengan memberi peluang untuk melanjutkan pengajian di peringkat pasca ijazah (Master dan Ph.D).

Tarikh tutup: 30 Ogos 2013
Tawaran Biasiswa New Zealand-ASEAN untuk Peringkat Master dan Ph.D | Scholarship

Syarat Kelayakan:
Individu yang memenuhi kriteria berikut layak untuk memohon Biasiswa NZ-ASEAN 2014:
 • Pemohon merupakan masyarakat awam atau sektor kerajaan atau swasta, dengan keutamaan diberi kepada pemohon yang boleh menunjukkan potensi dan kualiti kepimpinan untuk kepimpinan masa hadapan;
 • Cadangan bidang kajian harus relevan diperdebatkan untuk pembangunan masa depan ASEAN secara keseluruhan, untuk Malaysia, untuk negeri di Malaysia (contohnya Sabah atau Sarawak) atau untuk kumpulan etnik di Malaysia. (Keutamaan boleh diberikan kepada calon Orang Asli yang sesuai dari Semenanjung Malaysia jika ada yang layak, memandangkan kekurangan pendidikan yang dialami oleh kumpulan itu);
 • Calon mestilah berusia di bawah umur 40 tahun untuk permohonan biasiswa di peringkat Sarjana dan di bawah 45 tahun untuk peringkat Ph.D;
 • Mereka yang mempunyai pengalaman kerja berkaitan dengan kursus pasca ijazah yang dikehendaki, dan yang dapat menunjukkan hubungan antara bidang kajian sebelumnya dengan bidang yang ingin diambil dalam pengajian ijazah lanjutan merupakan satu kelebihan;
 • Pemohon juga mesti memenuhi kriteria kelayakan umum untuk Biasiswa New Zealand-ASEAN.
Cara Memohon:
 • Pemohon perlu memuat turun borang permohonan Biasiswa New Zealand-ASEAN;
 • Pemohon perlu memohon untuk melanjutkan pengajian di universiti yang terpilih;
 • Pemohon dikehendaki menghantar dua set borang permohonan Biasiswa NZ-ASEAN yang telah dilengkapkan dalam Bahasa Inggeris (satu borang asal dan satu borang salinan) kepada Kementerian Pengajian Tinggi (KPT);
 • Permohonan perlu disertakan dengan surat tawaran penempatan daripada universiti terbabit;
 • Calon Ph.D juga perlu menunjukkan bukti persetujuan dengan seorang penyelia (boleh dihantar melalui emel);
 • Tarikh tutup adalah pada 30 Ogos 2013.
Berikut adalah senarai tarikh penting berkaitan dengan Biasiswa Nez Zealand-ASEAN ini:
 • 30 Ogos 2013: Hari terakhir untuk menghantar borang permohonan kepada KPT;
 • September/Oktober 2013: Calon disenarai pendek dan dipanggil untuk sesi temuduga awal;
 • Oktober/November 2013: Keputusan akhir pemilihan calon yang berjaya dan dimaklumkan melalui surat tawaran;
 • Januari 2014: Taklimat sebelum berlepas ke New Zealand;
 • Februari/Jun 2014: Berlepas ke New Zealand.
Untuk melihat senarai institusi pendidikan terpilih, syarat kelayakan umum, proses pemilihan dan maklumat berkaitan, sila layari http://www.aid.govt.nz/webfm_send/444 atau hubungi:

Pn Nureezan Binti Daud,
Unit Biasiswa,
Kementerian Pengajian Tinggi,
Kuala Lumpur
Email: nureezan@mohe.gov.my | Tel: 8870 6315 | Fax: 8870 6839Sumber: New Zealand Aid Programme

Biasiswa MyBrainSc 2013 Untuk Ph.D, Sarjana, Ijazah Pertama

Biasiswa MyBrainSc 2013 Untuk Ph.D, Sarjana dan Ijazah Pertama ini terbuka kepada seluruh warganegara Malaysia yang sedang atau akan mengikuti pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda dan Pasca Ijazah Khas secara sepenuh masa dalam bidang sains tulen iaitu Fizik, Kimia, Biologi dan Matematik di Institusi Pengajian Tinggi Tempatan (IPTA) dan universiti terkemuka dunia atau bertaraf Ivy League.

Program ini merupakan salah satu agenda Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia untuk mencapai matlamat Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) dan menghasilkan saintis-saintis muda yang berjiwa besar dan berani menyahut cabaran menghasilkan cendekiawan yang bertaraf dunia dan akhirnya diiktiraf sebagai Nobel Laureate.
Biasiswa MyBrainSc 2013 Untuk Ph.D, Sarjana, Ijazah Pertama Tawaran Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Tarikh tutup: 1 Februari 2013


Terdapat tiga (3) kategori yang ditawarkan oleh Biasiswa MyBrainSc 2013:

1. Ph.D
 • Calon adalah warganegara Malaysia;
 • Berumur tidak melebihi 35 tahun pada tarikh memohon;
 • Calon telah mendapat keputusan cemerlang di peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang sains tulen iaitu mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.65 ke atas atau Kelas Pertama;
 • Calon tidak mempunyai sebarang ikatan kontrak dari mana-mana penaja semasa di peringkat pengajian terdahulu atau pihak penaja bersedia melepaskan ikatan kontrak jika ditawarkan biasiswa ini;
 • Calon yang sedang berkhidmat di mana-mana sektor awam atau swasta dan bersedia untuk melepaskan jawatan sekiranya di tawarkan biasiswa ini;
 • Calon yang sedang mengikuti pengajian di peringkat sarjana secara penyelidikan penuh akan diberi keutamaan; dan
 • Calon sedang mengikuti pengajian Ph.D atau telah mendapat tempat mengikuti pengajian dalam bidang sains tulen sama ada di dalam negara atau di universiti-universiti melalui portal permohonan.

2. Sarjana (Master)
 • Calon adalah warganegara Malaysia;
 • Berumur tidak melebihi 28 tahun pada tarikh memohon;
 • Calon telah mendapat keputusan cemerlang di peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang sains tulen iaitu mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.65 ke atas atau Kelas Pertama;
 • Calon tidak mempunyai sebarang ikatan kontrak dari mana-mana penaja semasa di peringkat pengajian terdahulu atau pihak penaja bersedia melepaskan ikatan kontrak jika ditawarkan biasiswa ini;
 • Calon yang sedang berkhidmat di mana-mana sektor awam atau swasta dan bersedia untuk melepaskan jawatan sekiranya di tawarkan biasiswa ini;
 • Mod pengajian mestilah dalam mod penyelidikan dan sepenuh masa; dan
 • Calon sedang mengikuti pengajian di peringkat Sarjana atau telah mendapat tempat mengikuti pengajian dalam bidang sains tulen sama ada di dalam negara atau di universiti-universiti yang disenaraikan melalui portal permohonan.

3. Ijazah Pertama
 • Calon adalah warganegara Malaysia;
 • Umur tidak melebihi 21 tahun pada tarikh memohon;
 • Calon memperolehi sekurang-kurangnya PNGK 3.6 dan ke atas di peringkat Asasi Sains/Matrikulasi/STPM/Diploma, Skala 1800/2400 untuk semua ujian dalam SAT, 30/45 dalam IB dan 4A dalam A Level;
 • Pelajar-pelajar yang berada di semester akhir di semua IPT; dan
 • Pelajar belum lagi menerima menerima sebarang biasiswa / tajaan / ikatan perjanjian dari mana-mana penaja.

Panduan Permohonan
 • Permohonan dibuka setahun sekali bermula pada 16 Disember 2012 hingga 1 Februari 2013;
 • Permohonan perlu dibuat secara atas talian (online) melalui Portal KPT;
 • Permohonan perlu dibuat secara atas talian sepenuhnya dengan klik menu LOG MASUK, dan mendaftar sebagai pengguna sistem. Permohonan secara manual tidak akan diproses;
 • Pemohon hendaklah memastikan rancangan penyelidikan (proposal) telah dipersetujui dan disahkan oleh penyelia bagi peringkat pengajian Sarjana dan PhD;
 • Semua dokumen sokongan yang disertakan perlu diimbas (scan) dari dokumen asal dan disimpan dalam format imej (JPEG) atau PDF dan perlu dimuatnaik (upload) dalam sistem permohonan atas talian ini. Dokumen yang diambil (capture) menggunakan kamera tidak akan diterima;
 • Jika tiada dokumen asal, pelajar boleh mengimbas dari dokumen salinan photostat tetapi dokumen tersebut perlu diakui sah oleh pegawai Kerajaan / badan berkanun dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Gred 41 dan ke atas) / Penggawal / Ketua Kampung / Ketua Masyarakat;
 • Dokumen sokongan yang perlu dimuatnaik adalah seperti berikut:
i) Permohonan peringkat Ijazah Sarjana Muda:
 • Kad Pengenalan Pemohon (depan dan belakang);
 • Gambar berukuran passport;
 • Slip Keputusan SPM;
 • Transkrip penuh Asasi/Matrikulasi/STPM/IB/A-level/Diploma/SAT;
 • Surat Tawaran Universiti (jika ada).
ii) Permohonan peringkat Master:
 • Kad Pengenalan Pemohon (depan dan belakang);
 • Gambar berukuran passport;
 • Slip Keputusan SPM;
 • Transkrip penuh Ijazah Sarjana Muda;
 • Rancangan penyelidikan;
 • Surat Tawaran Universiti (jika ada).
iii) Permohonan peringkat PhD:
 • Kad Pengenalan Pemohon (depan dan belakang);
 • Gambar berukuran passport;
 • Slip Keputusan SPM;
 • Transkrip penuh Ijazah Sarjana Muda;
 • Transkrip penuh Master;
 • Rancangan penyelidikan;
 • Surat Tawaran Universiti (jika ada).

Perjanjian
Calon yang layak akan dikenakan ikatan perjanjian dan tempoh kontrak berkuatkuasa adalah bergantung kepada tempoh pengajian yang dibiayai oleh Kementerian. Kementerian berhak menarik balik penajaan serta mengenakan tuntutan gantirugi ke atas calon sekiranya:
 • Calon diberhentikan oleh pihak IPT kerana masalah disiplin, kelemahan akademik atau sebab-sebab lain yang digariskan oleh syarat program dan perjanjian ini; dan
 • Calon menarik diri dalam tempoh tajaan tanpa kebenaran.

Kaedah Pemilihan
 • Ujian saringan bagi mengenalpasti kecenderungan dalam bidang sains tulen; dan
 • Penilaian oleh panel penilai penemuduga yang dilantik; dan
 • Pemilihan bersama dengan agensi penaja lain seperti JPA, MARA dan lain-lain.

Untuk sebarang pertanyaan, sila berhubung dengan:

Bahagian Biasiswa
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6 Presint 5
Kompleks Kerajaan Persekutuan
62200 PUTRAJAYA
(u.p: Unit IPTA)

No. Tel: 03-8870 6000
Emel: mybrainsc@mohe.gov.my

Sumber: Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
DISCLAIMER: All data and information provided on this blog are for informational purposes only. While every reasonable effort is made to provide the readers with most accurate information, please use your discretion before taking any decision based on the information in this blog as we make no guarantees of any kind. In no event shall the ScholarshipMalaysia.blogspot.com or/and its author be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of or reliance on any such content, goods, or services available on or through any such site or resource. All information are provided on an as-is basis.

Top